අපව අමතන්න

AOLGA කර්මාන්ත සීමාසහිත

ලිපිනය

හොංකොං:

කාමර 1003, 10/එෆ්, කුළුණ 1, ලිප්පෝ මධ්‍යස්ථානය,

89 ක්වීන්ස් වේ, අද්මිරාල්ටි, හොංකොං

ෂෙන්සන්

කාමර 507, ගොඩනැගිල්ල ඒ 4, ෂුජියාං ප්ලාසා,

9009 ලෝන්ග්සියාං මාවත,

ලෝන්ග්ගාං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන් ෂෙන්

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකිණීම: +86 755 85239775
සහාය: +86 755 85239776

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

විස්තරාත්මක මිල ගණන් ලබා ගන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

විස්තරාත්මක මිල ගණන් ලබා ගන්න